The Most Important Yoga

The Most Important Yoga

סרטון אמנותי מופלא ובו סימון בורג-אוליביה מדבר על הפרשנות האישית שלו ליאמה וניאמה, עשרת הדברות בפילוסופיה של היוגה


Older Post Newer Post

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published